Den Røde Tråd

 • VAT Cph   
 • Organisation  
 • Forventning til svømmere 
 • Forventning til Forældre    
 • Træner beføjelser
VAT Cph   

VAT Cph

 • Vision
 • Slogan
 • Mission
 • Oprykning
Vision

Vi vil udvikle vores svømmeres fysiske og mentale potentiale til fulde. De skal gennem moderne og inspirerende træning vedholde at dyrke elitesvømning. Vi vil med vores kultur og stærke fællesskab opbygge disciplinerede og karakterstærke mennesker, der forstår at rykke egne grænser og herigennem opnå personlige mål og succes indenfor sport og uddannelse. Vi vil være et udviklende elitefællesskab, der vidensdeler. Vi ønsker at vores elitesvømmemiljø vil være blandt de bedste i Danmark.       

Slogan

Glæde, Fællesskab og Elitesvømning

Glæde

I VAT Copenhagen er det vigtigt svømmer, træner og frivillige trives. I VAT Copenhagen udstråles en positiv tilgang til svømning og VAT Copenhagen som startfællesskab, der opretholdes en fair og god kommunikation, og der er en anerkendende tilgang til svømmer, træner og frivillige.         

Fællesskab

VAT Copenhagen er som en stor familie. Svømmer, træner og frivillige er en del af denne familie. Vi udviser respekt for hinanden og har et sammenhold, der er udviklende. Vi viser omsorg for hinanden og løfter VAT Copenhagen sammen. Vi er ikke bare fælles med os selv, men med alle som har interesse for, at svømme og dyrke det på flere niveauer. Vi er et inkluderende og rummeligt fællesskab, hvor der er plads til forskellighed. Fællesskabsfølelsen skal kunne mærkes ud i moderklubberne.         

Elitesvømning

VAT Copenhagen sigter mod toppen af dansk svømning, både som hold og individuelt. Dette gør vi ved, at have et sundt fysisk, psykisk og socialt miljø, som skal være hjørnesten i VAT Copenhagens elitemiljø. Vi arbejder motiveret i bestræbelserne for, at nå vores målsætninger.       

Mission

Vi tilbyder de sportslige og sociale rammer, som gør det muligt for klubbens medlemmer at levere resultater på eliteniveau, ved siden af deres respektive studier. Det opnår vi ved, at alle vores svømmere træner på den mest optimale måde, og vi uddanner dem i sunde trænings-, spise- og sovevaner. Vi giver vores svømmere og medarbejdere oplevelser for livet. Vi er en klub med åben og ærlig kommunikation mellem medlemmer, medarbejdere, ledelse, samarbejdspartnere, sponsorer osv., for derigennem at kunne styrke og forbedre vilkår samt forhold for alle parter.

VAT Copenhagen har fokus på, at trænerne får den løbende efteruddannelse, der skal til, for at de kan tilrettelægge spændende og moderne træning for svømmerne. Ligger opkvalificerende kurser på stævnedage, prioriteres kurset højere end stævnet.

Oprykning

Organisation  

Organisation

 • Hvem er hvor
 • Repræsentantskabet
 • Svømmeudvalget
 • Økonomiudvalget
Hvem er hvor

Tryk på linket til at se hvem er hvor?

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er VAT Copenhagens øverste myndighed.Repræsentantskabet samles i henhold til vedtægterne.

Svømmeudvalget

Svømmeudvalget er et koordinerende udvalg med flere underudvalg (se også ovenstående skema).

Hvert underudvalg er repræsenteret ved svømmeudvalget.

Målet med svømmeudvalget er: 

 • at koordinere de tværgående opgaver på de to hold med tydelig kommunikation og effektiv opgaveløsning.
 • at styrke og vedligeholde de sociale og sportslige miljøer omkring de to hold med forældreinddragelse på tværs.
 • at engagere forældrene i VAT Copenhagen i det frivillige arbejde og sikre at opgaverne bliver fordelt så bredt som muligt.
 • Stævneudvalget er ansvarlig for afholdelsen og stævneplanlægningen af VAT-Open. Stævneudvalget holder svømmeudvalget orienteret omkring budget, proces osv.
 • Rejseudvalget er ansvarlig for planlægning af træningslejre herunder udlandstur og overnatning ved udenbys stævner / mesterskaber.
 • Eventudvalget er ansvarlig for planlægning af opstartstur, sponsorfest med fejring af svømmerne, sociale events, foredrag, teambuilding osv.
 • Officialudvalget er ansvarlig for officialdækningen til stævner og mesterskaber
Økonomiudvalget

Forventning til svømmere 

Forventning til svømmere

Forventning til Forældre    

   Forventning til Forældre

Som familie, der har en svømmer vil hurtig nikke genkendende til følgende: ”Det er ikke kun svømmeren, der går til svømning”. Nej det er hele familien, der skal stå bag svømmeren for at hun / han kan dyrke sin idræt til fulde. Udover al nødvendig opbakning derhjemme er der også forventning til forældrene om at påtage sig og deltage i og omkring forældrerelaterede opgaver i klubben, såsom officials (uddannes), praktisk hjælp til stævner og sociale arrangementer.

Læs forventningerne ved, at tykke på linket.

Læs de 10 bud ved at trykke på linket.

Træner beføjelser

Træner beføjelser

Det er trænerne, der har ansvaret for svømmerne – holdopdeling og træningsmængder for de enkelte svømmere bestemmes suverænt af den / de ansvarlige trænere. Trænerne udstikker de kollektive og individuelle krav til svømmerne. Disse krav kan både omhandle svømmefaglige- og sociale forhold.